فرم استخدام ناجی

صفحه 1 از 4

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مشخصات

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مثلا : 160

مثلا : 65

مثلا : 1360

سانتی متر

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

تومان

تومان

برای بهتر دیده شدن از سوابق کاری و توانایی های خود بنویسید. درصورتی که محدودیت زمانی و یا توضیح تکمیلی دارید درج فرمایید.

مشخصات درج شده روی کارت در صفحه شما قرار می گیرد.

مشخصات درج شده روی کارت در صفحه شما قرار می گیرد.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند از فعالیت ربات ها جلوگیری کنیم.