آموزش شنا به کودکان - سُر خوردن روی آب - 5 تا 12 سال

توضیحات

آموزش شنا به کودکان

  • دوره سُر خوردن روی آب

در این دوره کودکان 5 تا 12 سال بر موقعیت بدن و کنترل، تغییر جهت، حرکت رو به جلو در آب تمرکز می کنند و همچنین در صورت افتادن در آب می توانند بیرون بیایند. این کلاس برای بچه هایی است که هنوز نمیتوانند خود را به جلو و عقب سوق دهند.

در این کلاس فرزند شما خواهد شد:

-نگاه کردن به یک شی در پایین استخر
– حرکت به اندازه 10 متر از سمت دیوار به جلو و عقب
-شناور ماندن به مدت 20 ثانیه
-چرخش از پشت به جلو و از جلو به عقب
-پرش، فشار، چرخش، گرفتن
-شنا کردن، شناور ماندن و شنا کردن 5 متری
-نگه داشتن آب در اطراف دیوار به مدت 10 ثانیه
-خروج از آب

 

فرم درخواست شروع کلاس

صفحه 1 از 2

لطفا شماره همراه وارد شده دارای واتساپ باشد

در صورتی که شماره همراه اول پاسخگو نبود از این شماره پیگیری می شود

نوع کلاس در قیمت تاثیرگذار است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

 

فرم ثبت نام
لطفا جهت بررسی فرم زیر را تکمیل نمایید.
صفحه 1 از 2

لطفا شماره همراه وارد شده دارای واتساپ باشد

در صورتی که شماره همراه اول پاسخگو نبود از این شماره پیگیری می شود

نوع کلاس در قیمت تاثیرگذار است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم