آموزش شنا کودکان - ورود به آب - 5 تا 12 سال

توضیحات

آموزش شنا کودکان

در دوره آموزش شنا کودکان بچه های 5 تا 12 سال با ورود به زیر آب آشنا می شوند و همچنین می توانند از زیر آب بیرون بیایند. این کلاس برای بچه هایی است که هنوز نمی توانند خودجوش وارد آب بشوند. در کلاس آموزش شنا کودکان فرزند شما موارد زیر را فراخواهد آموخت:

 

-غوطه ور شدن در آب

-حرکت به عقب و جلو به سمت دیوار با کمک

-حرکت در آب به مدت 10 ثانیه با کمک

-چرخش از پشت به جلو و از جلو به عقب

-پرش، فشار، چرخشو گرفتن با کمک

-شنا، شناور ماندن به اندازه 10 متر با کمک

-خروج از آب

 

 

فرم درخواست شروع کلاس

صفحه 1 از 2

لطفا شماره همراه وارد شده دارای واتساپ باشد

در صورتی که شماره همراه اول پاسخگو نبود از این شماره پیگیری می شود

نوع کلاس در قیمت تاثیرگذار است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

فرم ثبت نام
لطفا جهت بررسی فرم زیر را تکمیل نمایید.
صفحه 1 از 2

لطفا شماره همراه وارد شده دارای واتساپ باشد

در صورتی که شماره همراه اول پاسخگو نبود از این شماره پیگیری می شود

نوع کلاس در قیمت تاثیرگذار است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم