آموزش شنا مادر و کودک

آموزش شنا مادر و کودک

نوزادان و کودکان نوپا یاد می گیرند که با پدر یا مادر در آب راحت باشند و مهارت های آمادگی شنا را توسعه دهند. والدین در مورد ایمنی آب و جلوگیری از غرق شدن یاد می گیرند.

آموزش شنا مادر و کودک

نوزادان و کودکان نوپا یاد می گیرند که با پدر یا مادر در آب راحت باشند و مهارت های آمادگی شنا را توسعه دهند. والدین در مورد ایمنی آب و جلوگیری از غرق شدن یاد می گیرند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه